Kategorie

Kontakt REinwestuj.pl

Doradzimy jak wybrać najlepszy apartament inwestycyjny

Maria

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 519 499 300

Walerian

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 698 695 683


Zainwestuj
w miniFARMĘ
fotowoltaiczną

od 200 000 zł
stopa zwrotu 16%

DOinwestuj.pl

tel. 510 540 200
tel. 519 499 300

Amortyzacja - stawka amortyzacyjna

Amortyzacja - stawka amortyzacyjna

Amortyzacja

Podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi dla lokali:

- w budynkach niemieszkalnych 2,5%

- w budynkach mieszkalnych 1,5%.

Budynek apartamentowy z lokalami sprzedawanymi ze stawką VAT 23% jest właśnie budynkiem niemieszkalnym z lokalami użytkowymi, dlatego możemy przyjąć stawkę 2,5%, która pokrywa znaczną część przychodów jakich można oczekiwać od operatora (najemcy).

Amortyzacja lokali niemieszkalnych

W odniesieniu do nieruchomości niemieszkalnych podstawowa stawka wynikająca z Wykazu wynosi 2,5%. Przedsiębiorcy mogą jednak zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla lokali używanych.

Indywidualna stawka amortyzacji – 10%

Okres amortyzacji przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla lokali niemieszkalnych nie może być krótszy niż okres stanowiący różnicę 40 lat i liczby lat, które minęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Dodatkowo w myśl art. 22j ust.1 pkt 4. ustawy o PIT okres nie może być krótszy niż 10 lat.

Wg powyższej zasady lokale w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytku przed 30 laty mogą być amortyzowane stawką 10%.