Kategorie

Nowości

Apartament wakacyjny Pobierowo
netto: 661 539,00 zł
(brutto: 813 692,97 zł)

Polecamy

Apartament wakacyjny Hiszpania Playa Flamenca
netto: 1 518 150,00 zł
(brutto: 1 669 965,00 zł)
Kontakt REinwestuj.pl

Doradzimy jak wybrać najlepszy apartament inwestycyjny

Maria

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 519 499 300

Walerian

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 698 695 683


Zainwestuj
w miniFARMĘ
fotowoltaiczną

od 200 000 zł
stopa zwrotu 16%

DOinwestuj.pl

tel. 510 540 200
tel. 519 499 300

Jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości


Jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości jest jednym z bardziej bezpiecznych sposobów pomnażania kapitału, jednak i tu występuje pewne ryzyko. Co powinniśmy wiedzieć o rynku nieruchomości, aby jak najlepiej zabezpieczyć zainwestowany kapitał? Przyjrzyjmy się bliżej rodzajom ryzyka, które związane są z inwestycjami na rynku nieruchomości.

Ryzyko o źródłach zewnętrznych

Ten rodzaj ryzyka inwestycyjnego na rynku nieruchomości wiąże się z występowaniem cykli koniunkturalnych w gospodarce. Jego skutki były widoczne kilka lat temu na rynku amerykańskim. Obserwowaliśmy załamanie gospodarki amerykańskiej, którego przejawem, był regres na rynku nieruchomości. Powszechna dostępność kredytów spowodowała wzrost popytu na rynku nieruchomości w USA. Niestety, nie wszyscy nowi właściciele domów radzili sobie ze spłatą kredytów. Nastąpiła fala bankructw kredytobiorców i wyprzedaży domów.

Załamanie popytu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, przełożyło się na pogorszenie koniunktury w innych branżach gospodarki amerykańskiej. Reperkusje tej sytuacji odczuliśmy również w Polsce. Banki działające na naszym rynku ograniczyły podaż kredytów w efekcie czego zmniejszył się popyt na nieruchomości w Polsce a ich ceny spadły. Dla inwestorów szukających zysków na rynku nieruchomości był to trudny okres.

Jednak po okresie dekoniunktury zawsze nadchodzi ożywienie gospodarcze. Na rynku nieruchomości, w długiej perspektywie czasowej zauważalny jest wzrost wartości domów mieszkań i gruntów. Na tej podstawie możemy przyjąć, że o ile ryzyko związane z cyklami koniunkturalnymi jest nieuchronne, o tyle nie powinno stanowić przeszkody w inwestowaniu na rynku nieruchomości w długim okresie czasu.

Innymi rodzajami ryzyka o źródłach zewnętrznych na rynku nieruchomości, którego znaczenie jest istotne szczególnie w naszym kraju, są: niestabilne prawo oraz ryzyko ingerencji państwa w rynek nieruchomości. Zmiany przeznaczenia gruntów, brak planów zagospodarowania przestrzennego, niekorzystne dla inwestorów decyzje urzędników mogą skutecznie zniechęcić nas do inwestowania na rynku nieruchomości.

Opisane wyżej ryzyka należą do grupy czynników niezależnych od inwestorów. Nie mają oni wpływu na koniunkturę gospodarczą, ani na decyzje urzędników czy stopień ingerencji państwa w rynek nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że takie czynniki występują i z jednej strony traktować zakup nieruchomości jako inwestycję długoterminową, z drugiej zaś upewnić się, jak może zmienić się prawo i w jaki sposób te zmiany mogą wpłynąć na rentowność naszych inwestycji.

Ryzyko inwestowania w nieruchomości

Ryzyko związane z pozyskaniem nieruchomości


Ryzyko pojawia się już na początku procesu inwestowania w nieruchomości i związane jest z ich pozyskaniem, bowiem zawsze istnieje możliwość przeszacowania wartości nieruchomości przy jej zakupie. Ograniczyć ten rodzaj ryzyka możemy korzystając z usług rzeczoznawcy majątkowego, który sporządzi wiarygodną wycenę nieruchomości.

Kolejny rodzaj ryzyka wiąże się z zawarciem umowy między kupującym i sprzedającym nieruchomość. Zdarza się, że niedopełnienie wymogów formalnych prowadzi do poważnych komplikacji, wad prawnych lub wydłuża proces zakupu nieruchomość. Kupując nieruchomość korzystajmy z usług renomowanego biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub prawnika.

Ryzyko związane ze sprzedażą i najmem nieruchomości

Inwestując w nieruchomość powinniśmy liczyć się także z wystąpieniem ryzyka płynności kapitału. Inwestowanie w nieruchomości charakteryzuje się małą płynnością. W praktyce oznacza to, że nie możemy liczyć na szybkie odzyskanie zainwestowanych pieniędzy a czas potrzebny na osiągnięcie zysku jest stosunkowo długi.

Z kolei najem nieruchomości wiąże się z innym rodzajem ryzykiem. Przede wszystkim musimy liczyć się z sytuacją, w której nie uda nam się znaleźć najemcy. Należy o tym pamiętać, szczególnie gdy pieniądze na naszą inwestycje pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Długotrwały brak dochodów może niekorzystnie odbić się na naszej płynności finansowej. Aktywne działania marketingowe promujące nieruchomość na rynku mogą skutecznie ograniczyć ten rodzaj ryzyka.

Czy biorąc pod uwagę omówione powyżej rodzaje ryzyka warto inwestować w nieruchomości?

Niewątpliwie ten rodzaj inwestowania jest stosunkowo bezpieczny. Możemy założyć, że w dłuższej perspektywie czasowej, niemal każda nieruchomość powiększy swoją wartość. Posiadanie nieruchomości pozwala czerpać z niej stały dochód a jednocześnie nasz dom czy mieszkanie powiększają swoją wartość.

Nieruchomości to doskonała forma zabezpieczenia kapitału przed inflacją. Nierzadko pieniądze zainwestowane w budynki czy grunty powiększają swoją wartość szybciej niż ma to miejsce przy innych rodzajach inwestycji.

Inwestowanie w nieruchomości nie jest zarezerwowane wyłącznie dla ludzi bogatych. Jeśli nie mamy kapitału pozwalającego na zakup domu czy mieszkania, przystąpmy do funduszu, który inwestuje w nieruchomości.

Pamiętając, że nie ma inwestycji bez ryzyka, warto wybrać nieruchomości jako jeden z bezpieczniejszych sposobów inwestowania kapitału.