Kategorie

Kontakt REinwestuj.pl

Doradzimy jak wybrać najlepszy apartament inwestycyjny

Maria

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 519 499 300

Walerian

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 698 695 683


Zainwestuj
w farmę słoneczną
od 74 000 zł
stopa zwrotu 15%

DOinwestuj.pl

tel. 510 540 200
tel. 519 499 300

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

1.Właściciel serwisu REinwestuj.pl jako usługodawca szanuje Państwa prawo do prywatności i dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności oraz zabezpieczenia udostępnionych danych osobowych („dane osobowe”)

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu REinwestuj.pl jest Respekt Walerian Kaczmarek, adresem ul. Skarżyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.; NIP 5991091844, REGON 210217116

3. Niniejsza Polityka Prywatności, w tym przetwarzanie danych osobowych opiera się na przepisach prawa w tym  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

4. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i ma na celu:

a/ zapewnianie obsługi Użytkowników, w tym dostosowywanie, wyszukiwanie i przesyłanie szczegółowych ofert dla Użytkowników;

b/ kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi pośrednictwa, dozwolonymi i zoptymalizowanymi działaniami ofertowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

c/ realizację umów w ramach pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości i to wyłącznie w zakresie niezbędnych danych uzyskanych w związku z wolą poznania szczegółów oferty i docelowo zawarcia przedmiotowych umów.

5. Właściciel serwisu REinwestuj.pl przetwarza i przechowuje zgromadzone dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych. Do celów marketingowych wykorzystywane będą jedynie dane osobowe tych osób, które wyraziły na to zgodę. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć: adresów e-mail, imion i nazwisk, numerów telefonów.

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo dostępu do danych

6. Administrator danych osobowych zapewnia poufność powierzanych danych i oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Operator serwisu REinwestuj.pl zapewnia, że bazy danych serwisu są odpowiednio i racjonalnie zabezpieczone przed wglądem osób niepowołanych, stosując odpowiednie środki techniczne   i organizacyjne. Operator odpowie na wszelkie zapytania  dotyczące aspektów bezpieczeństwa i ochrony zgromadzonych danych osobowych pod adresem mailowym daneosobowe@reinwestuj.pl

Prawo do dostępu, weryfikacji, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przez Użytkowników

7.Użytkownik przekazujący swoje dane poprzez wypełnienie dostępnego w serwisie REinwestuj.pl formularza, ma prawo do:

a/dostępu do nich, ich weryfikację i modyfikację,

b/ żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c/ sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku woli realizacji tych praw należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem daneosobowe@reinwestuj.pl