Kategorie

Kontakt REinwestuj.pl

Inwestowanie w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości jest jedną z bezpieczniejszych form lokowania kapitału, a zarazem pomnażania go.

Unikalność nieruchomości jako lokaty kapitału polega na tym, że zarabiamy dwukrotnie:

- po pierwsze – nieruchomość przynosi wymierne zyski poprzez przychody z wynajmu

- po drugie – wartość nieruchomości wzrasta w długim okresie, szczególnie tych położonych w atrakcyjnej lokalizacji.

Inwestowanie w nieruchomości jest nie tylko jedną z bezpieczniejszych form gromadzenia oszczędności. Większość alternatywnych produktów inwestycyjnych jak akcje, obligacje firmowe, czy nawet złoto jest narażone na ryzyko utraty zainwestowanej kwoty.

Inwestując w nieruchomości masz pewność, że jej wartość nie spadnie gwałtownie w dół. Oczywiście przy wybieraniu lokalizacji trzeba gruntownie przeanalizować stan istniejący i przyszłe plany urbanistyczne, aby nie okazało się, że w sąsiedztwie twojej nieruchomości czy apartamentu w przyszłości będzie przebiegać droga szybkiego ruchu.

Najlepiej skorzystać z doradztwa profesjonalnej firmy w tym zakresie, aby być świadomy przyszłego zagospodarowania wybranej przez nas lokalizacji.