Kategorie

Kontakt REinwestuj.pl

Doradzimy jak wybrać najlepszy apartament inwestycyjny

Maria

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 519 499 300

Walerian

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 698 695 683


Zainwestuj
w miniFARMĘ
fotowoltaiczną

od 200 000 zł
stopa zwrotu 16%

DOinwestuj.pl

tel. 510 540 200
tel. 519 499 300

Co to jest REIT ?

REIT, czyli Real Estate Investment Trust to nowy instrument do inwestowania na rynku nieruchomości. Powstałe na wzór funduszy wspólnego inwestowania, REIT-y tworzone są przez osoby fizyczne lub prawne dysponujące kapitałem, dzięki któremu nabywają lub budują nieruchomości pod wynajem generując w ten sposób zyski. Fundusze lub spółki akcyjne typu REIT zapewniają inwestorom różne źródła dochodu, dywersyfikację i długoterminowy wzrost kapitału.

REIT-y obsługują nieruchomości, uzyskują dochody z tytułu najmu i wypłacają prawie cały zysk udziałowcom lub akcjonariuszom w formie dywidendy. REIT-y to korporacje, spółki lub stowarzyszenia zakładane w celu zakupu i zarządzania nieruchomościami.Jest to model biznesowy, który ma pozwolić mniej zamożnym Polakom na pomnażanie kapitału na rynku nieruchomości. Udziałowcem REIT-u może stać się każdy, kto chciałby zainwestować na rynku nieruchomości i czerpać z tego stałe, długoterminowe zyski, a nie stać go na zgromadzenie takiego kapitału, by samemu kupić nieruchomość przeznaczoną na wynajem.

REIT-y korzystają zwykle z preferencyjnego opodatkowania, które najczęściej polega na zwolnieniu z podatku dochodowego na poziomie spółki. Dzięki temu obciążenie podatkowe udziałowców jest nie większe, niż gdyby faktycznie posiadali udziały w nieruchomości i płacili podatek dochodowy od zysku z jej wynajmu. Dodatkową korzyścią jest fakt, że zarządzaniem nieruchomością zajmuje się profesjonalny podmiot.

REIT-y nazywane również giełdowymi spółkami wynajmu nieruchomości powstały w USA w latach 60 i obecnie działają w 36 krajach na świecie. Na świecie REIT-y powiązane są z prawie wszystkimi dziedzinami ekonomii w tym mieszkaniami, szpitalami, hotelami, placówkami zakładowymi, infrastrukturą, domami opieki dla osób starszych, biurami, centrami handlowymi, magazynami, zakwaterowaniem studenckim i obszarami leśnymi.

Większość REIT-ów jest w aktywnym obrocie na większych giełdach, ale są też REIT-y prywatne. Wyróżniamy dwa rodzaje REIT-ów: equity reits i mortgage reits. Equity Reits generują zysk z wynajmu i ze sprzedaży nieruchomości posiadanych od dłuższego czasu.  Mortgage REIT-y zajmują się inwestowaniem i obsługą kredytów hipotecznych. Tego typu REITy udzielają pożyczek na kredyty właścicielom nieruchomości lub kupują istniejące już kredyty lub papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Ich zysk generowany jest głównie z tytułu prowizji i odsetek od tych kredytów.

Według Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju REIT-y powinny pojawić się na polskim rynku na początku 2018 roku. Kapitał założycielski spółki akcyjnej REIT zarejestrowanej w Polsce musi wynosić minimum 50 mln zł.  W wielu krajach REIT-y, gromadzące ogromny kapitał liczony w dziesiątkach miliardów dolarów, stanowią podstawę funduszy emerytalnych. Miejmy nadzieję, że uregulowanie statusu funduszy REIT w Polsce wkrótce dobiegnie końca i zaczną one z powodzeniem działać na naszym rynku nieruchomości.