Kategorie

Kontakt REinwestuj.pl

Doradzimy jak wybrać najlepszy apartament inwestycyjny

Maria

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 519 499 300

Walerian

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 698 695 683


Zainwestuj
w miniFARMĘ
fotowoltaiczną

od 200 000 zł
stopa zwrotu 16%

DOinwestuj.pl

tel. 510 540 200
tel. 519 499 300

Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w 2018 roku

Co wydarzyło się na polskim rynku nieruchomości w 2018 roku?

Rok 2018 na polskim rynku nieruchomości można określić  jako rekordowy - duże zainteresowanie kupnem mieszkań i utrzymujące się niskie stopy procentowe. Ponadto na rynku mieszkaniowym odnotowano dynamiczny wzrost cen lokali mieszkalnych, według statystyk największy od 10 lat.

 

Popyt przeważał nad podażą

W 2018 roku popyt na rynku nieruchomości w Polsce przeważał nad podażą. Stosunkowo dobra sytuacja gospodarcza, niski koszt kredytów oraz mało atrakcyjna opłacalność lokat bankowych miały znaczący wpływ na rosnącą liczbę kupujących mieszkania. Deweloperzy zwiększyli podaż, ale z uwagi na trudności w znalezieniu profesjonalnych ekip budowlanych nie byli w stanie w pełni zaspokoić potrzeb rynkowych.

W 2018 roku do użytkowania oddano o ponad 3% więcej mieszkań niż w roku 2017, a wartość udzielonych kredytów wzrosła o prawie 26%. Zwiększone zainteresowanie kredytami świadczy o poprawie sytuacji ekonomicznej Polaków, atrakcyjnych warunkach kredytowych i wyjątkowo niskim ich oprocentowaniu.

 

Kredyty mieszkaniowe

Według raportu NBP w I kwartale 2018 udzielono najwięcej kredytów w ciągu ostatniej dekady. W III kwartale 2018 roku Polacy zaciągnęli 52 tys. kredytów mieszkaniowych, co stanowi najwyższy wynik od 2011 roku. Natomiast wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w okresie styczeń - wrzesień 2018 jest najwyższa od 2008 roku. Główny Urząd Statystyczny odnotował wzrost liczby wydawanych pozwoleń na budowę o 2,9% w stosunku do roku poprzedniego.

 

Czy duże zainteresowanie mieszkaniami utrzyma się na takim samym poziomie w 2019 roku?

Eksperci sugerują, że w 2019 roku ceny mieszkań i lokali nadal będą drożeć ze względu na problemy podażowe i wysoki popyt. Eksperci mBanku spodziewają się zwiększonego popytu na mieszkania spowodowanego wzrostem zarobków Polaków, niskimi stopami procentowymi oraz wysokimi stopami zwrotu z wynajmu nieruchomości mieszkaniowych.

 

Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce na tle innych krajów UE

Eksperci mBanku spodziewają się dalszego zwiększonego popytu na rynku nieruchomości, wskazując, że liczba mieszkań w Polsce na tysiąc mieszkańców jest mniejsza od średnich w UE. Na jednego mieszkańca Polski przypada obecnie 1,1 pokoju, podczas gdy średnia dla UE-28 to 1,7 pokoju, a w niektórych państwach Europy Zachodniej wskaźnik ten przekracza 2,0 pokoju (według danych portalu business insider). Liczba mieszkań w danym kraju odpowiada poziomowi rozwoju. Biorąc pod uwagę utrzymujący się wzrost zamożności Polaków, można zakładać dążenie do osiągnięcia poziomu innych krajów Europy Zachodniej, jeśli chodzi o liczbę mieszkań.

 

Rynek nieruchomości a imigracja obywateli Ukrainy do Polski

Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, że popyt na mieszkania utrzyma się na wysokim poziomie w Polsce jest zwiększona imigracja obywateli Ukrainy do Polski w ostatnich kilku latach,  Napływający do naszego kraju Ukraińcy przyczyniają się do zwiększonego popytu na nieruchomości i wzrostu cen wynajmu mieszkań. Z danych MSWiA wynika, że w 2017 roku Ukraińcy kupili 70 tys. m.kw powierzchni mieszkalnej, co stanowi około 1-1,5 tys. mieszkań.

 

Wzrost cen mieszkań położonych w atrakcyjnych lokalizacjach na polskim rynku nieruchomości

Według deweloperów w 2019 roku najbardziej wzrosną ceny mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach, położonych w centrum miasta. Dynamika wzrostu cen mieszkań w pozostałych lokalizacjach powinna być mniejsza niż dotychczas. Ponieważ Polski rynek mieszkaniowy nie jest jeszcze nasycony a deweloperzy mają sporo projektów budowlanych do zrealizowania, popyt na mieszkania na polskim rynku nieruchomości powinien utrzymać się na stałym poziomie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą apartamentów inwestycyjnych w dużych miastach, kurortach, nad morzem lub w górach. Wysokie stopy zwrotu, atrakcyjne lokalizacje oraz bezpieczny model biznesowy: https://www.reinwestuj.pl/