Kategorie

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Gaudi Polska.

Gaudi Polska, przetwarza dane osobowe Użytkowników, dane osobowe z Umowy pośrednictwa w następującym zakresie:

- nazwisko i imiona,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer telefonu, o ile został podany

- adres poczty elektronicznej.


2. Gaudi Polska przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.


3. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają możliwość ich zmiany oraz wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub w celu udostępnienia danych innemu administratorowi, za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w Serwisie lub w formie pisemnej poprzez wysłanie informacji na adres siedziby Gaudi Polska.